سلام عشق دلم صبحت بخیر 😌

این فرم رو هر روز صبح برام بفرس تا بتونم بهتر از دیروز دوستت داشته باشم

تو مثل درخشش خورشید گرمی، مثل شکر خیلی شیرینی، تو مثل خودت هستی، و بخاطر همینه که من دوست دارم 👀🤍

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه
preloader